מועדון הוקם ב-1986 ע”י נשות חברי הרוטרי ומיסודה של חברתנו רחל משכית ז”ל. מטרת המועדון, בדומה למטרותיו של הרוטרי, היא פעילות למען הקהילה.

חברות המועדון נפגשות אחת לחודש, כיום בבתים פרטיים, לשמיעת הרצאה. במשך השנה מתקיימים אירועים משותפים עם הרוטריונים כמו חלוקת מלגות לסטודנטים, חגים, טיולים והרצאות.

במועדון קיימות ועדות המאפשרות את פעילותו. למועדון עמותה בשם “קרן נשי האופן”, אשר הוקמה ב-1989 ומטרתה לגייס כספים למימון פעילותו ההתנדבותית של המועדון למען הקהילה, וזאת עפ”י עקרונות ברורים שהוחלט עליהם במועדון. הנהלת הקרן מתחלפת במועדים קבועים. הקרן מקבלת בקשות לסיוע מגורמים שונים ומתפקידה להחליט על ייעוד הסיוע והיקפו. המקורות הכספיים של הקרן הם מאירועי תרבות אשר אנו יוזמות ומבצעות בשיתוף עם הרוטרי. התמורה המתקבלת מהם מאפשרת את פעילות הקרן. כל זאת בנוסף להתנדבות אישית של חברות בתחומים קהילתיים שונים כמו בית חולים, עולים חדשים וכו’ .

ofen2
ofen3

תחומי הפעילות של האופן בסיוע הקרן הם רבים ומגוונים ומטרתם לסייע לקהילה המקומית. לדוגמא , פעילויות אשר בהן היינו מעורבות בשנים האחרונות:

 • מופע שנתי יחד עם הרוטרי לאיסוף כספים לפעילות של המועדון
 • אימוץ יחידת מוכמים ומוכמות בצפון – אפשרנו להם קיום ימי כיף וכן סייענו לרכוש ציוד ( כגון טלוויזיה, מיחם ) בהתאם לבקשות החיילים והחיילות ביחידה.
 • חלוקת מלגות לסטודנטיות נזקקות.
 • הוקמה, בעזרתנו, ספריה לעולי אתיופיה בחצרות יסף.
 • חלוקת ספרי לימוד וציוד לימודי לילדים נזקקים.
 • סיוע למועדון אנוש. • קשר רצוף עם מוזיאון לוחמי הגטאות ותרומות עפ”י הצורך.
 • הקמת מחסן יד שנייה לעולים ולנזקקים.
 • פרויקט העצמת נשים, בשיתוף עם העירייה, הרצאות וסיוע.
 • סיוע באימוץ חיילים בודדים ונזקקים.
 • עזרה להתאחדות עולי אמריקה הלטינית בביצוע פעילויות שונות.
 • תרומה לבי”ס גליל לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • תרומה לשיפוץ מגדל המים בעיר (עם הרוטרי) והפיכתו לגלריה עירונית.

מדי שנה אנו בודקות את הצרכים המשתנים ומסייעות בהתאם. מועדוניות, יום כיף לבית החם, המועדון פעיל גם מבחינה חברתית: הרצאות, מסיבות, טיולים, ימי הולדת ושמירה על יחסי רעות. במועדון כ-30 חברות , נכון ל-2017. אנו מהוות חלק מארגון האופן הארצי ונחשבות למועדון גדול ואיכותי. בשנים האחרונות אנו מנסות לצרף חברות חדשות ולמלא את השורות של חברות ותיקות שפרשו. אנו מייחסות חשיבות רבה לקשר עם חברינו במועדון הרוטרי ולבצוע פעולות משותפות.

כמו כן אנו נמצאות בקשר עם גורמים בעירייה וקשובות לצרכים בקהילה. חברותינו מוכנות להושיט יד ולעזור על מנת ליצור חברה איכותית ובריאה יותר

מועדון רוטרי

נהריה ת”ד 40

נהריה