נשיא

ארצי ליסיה

נשיא
שמוליק גרמיזה

שמוליק גרמיזה

מוטי פייגין

מוטי פייגין

יוסי זיגלמן

יוסי זיגלמן

יוחנן בריינדס

יוחנן בריינדס

דני בירנבוים

דני בירנבוים

שלמה גרטלר

שלמה גרטלר

שוקי מלוכנא

שוקי מלוכנא

רובי צור

רובי צור

ראובן משכית

ראובן משכית

חיים טריפמן

חיים טריפמן

דוד טולדנו

דוד טולדנו

גדי שטרן

גדי שטרן

גברי לזר

גברי לזר

אלי כהן

אלי כהן

אלעד סלע

אלעד סלע

אילן אופנהיימר

אילן אופנהיימר

נעם בירן

נעם בירן

גיא חזן

גיא חזן

מועדון רוטרי

נהריה ת”ד 40

נהריה