חיים טריפמן

חיים טריפמן

נשיא

שמוליק גרמיזה

נשיא
רובי צור

רובי צור

יוחנן בריינדס

יוחנן בריינדס

מזכיר

אלעד סלע

מזכיר
דני בירנבוים

דני בירנבוים

ראובן משכית

ראובן משכית

ארצי ליסיה

ארצי ליסיה

שלמה גרטלר

שלמה גרטלר

דוד טולדנו

דוד טולדנו

מוטי פייגין

מוטי פייגין

שוקי מלוכנא

שוקי מלוכנא

גדי שטרן

גדי שטרן

גברי לזר

גברי לזר

אלי כהן

אלי כהן

אילן אופנהיימר

אילן אופנהיימר

מועדון רוטרי

נהריה ת”ד 40

נהריה